ПрАТ «Миколаївський експертно-технічний центр»

ОС “НікоСЕПРО”CЕРТИФІКАЦІЯ ПРОДУКЦІЇ ТА СИСТЕМ ЯКОСТІ

Головна                          Про компанію                         Контакти                               Новини                               Корисні посилання                      Інформація

Новини

Архив новин

 

 

 

 

 

 

 

 Сертификация продукции
Приватне акціонерне товариство
"Миколаївський експертно-технічний центр"
(ПрАТ "МЕТЦ"), м.Миколаїв, Україна.

Організація вперше створена в 1996 році як структура Держнадзорохранпраці України.
Центральний офіс знаходиться за адресою вул.Даля, 11/1, м. Миколаїв, Україна, 54002.
На фірмі працює близько 60 людей.

Основний персонал - технічні експерти в галузях промисловості, аудитори з сертифікації продукції й систем якості, інженери-випробувачі.
Організація складається з декількох структурних підрозділів:
- відділення сертифікації (Орган сертифікації "НікоСЕПРО");
- випробувальний центр і окремі випробувальні лабораторії;
- відділення експертиз;
- регіональний відділ психофізіологічної експертизи;
- ДП "Навчальний центр".

Випробувальні підрозділи оснащені сучасною випробувальною технікою, мають стенди й устаткування. ПрАТ "МЕТЦ" акредитовано у Національнім агентстві по акредитації України, у Міністерстві охорони здоров'я, Держгірпромнагляду України на право проведення випробувань.


детальніше

 


ДЕКЛАРАЦІЯ

ПРО НЕУПЕРЕДЖЕНІСТЬ ТА НЕЗАЛЕЖНІСТЬ

ООВ «НікоСЕПРО» як незалежний Орган з оцінки відповідності в повній мірі усвідомлює, що необхідною умовою для проведення робіт, які заслуговують на суспільну довіру є забезпечення неупередженості та сприйняття його як неупередженого органу для всіх зацікавлених сторін. Орган з оцінки відповідності «НікоСЕПРО» (далі – ООВ «НікоСЕПРО») забезпечує виявлення, аналізування, документування та управління потенційними та фактичним конфліктами інтересів. Об'єктивність – означає відсутність конфлікту інтересів або їх вирішення таким чином, щоб не чинити негативний вплив на результати діяльності ООВ «НікоСЕПРО».

З метою запобіганню конфлікту інтересів та забезпеченню об'єктивності виконання робіт ООВ «НікоСЕПРО»:

-          не постачає та не розроблює продукцію того типу, яку він сертифікує;

-          не пропонує та не провадить консультування з питань проектування, виробництва продукції, що входить до сфери діяльності;

-          не залучає персонал, який надавав консультації замовнику, до проведення робіт з оцінки відповідності;

-          не залучає до робіт з оцінки відповідності консалтингові організації та не заявляє чи припускає, що оцінка відповідності буде простішою, легшою, швидшою або менш дорогою, якщо певна консалтингова організація буде задіяна;

-          не пропонує та не здійснює внутрішні аудити у своїх замовників;

-  вживає належних заходів, щоб уникнути загроз для неупередженості, які можуть виникнути через дії інших осіб, органів чи організацій.

ООВ «НікоСЕПРО» забезпечує, щоб його персонал, виконуючи роботи з оцінки відповідності, гарантував: НЕУПЕРЕДЖЕНІСТЬ, загроза якої включають пристрасність, яка може витікати з:

a) власної зацікавленості (наприклад, надмірна залежність від контракту на послуги чи оплати, або страху втратити замовника чи страху стати безробітним, в ступені, який негативно впливає на об’єктивність виконання діяльності з оцінки відповідності);

b) самоперевірки (наприклад, виконання діяльності з оцінки відповідності, в якій орган оцінює результати уже наданих ним інших послуг, таких як проектування або консультативні послуги);

c) адвокатської діяльності (наприклад, орган чи його персонал діє на підтримку чи на противагу даній компанії, яка в той же час його клієнт, у рішенні спору чи судового процесу);

d) надмірної фамільярності, тобто загрози, що витікають із занадто дружніх відносин органу або особи чи надмірної довіри замість пошуку об’єктивних доказів (наприклад, в контексті оцінки відповідності систем управління, розвиток взаємовідносин з часом між персоналом з оцінки відповідності та клієнтом при забезпеченні діяльності з оцінки відповідності для цього клієнта);

 e) залякування (наприклад, загрози з боку клієнта або іншої зацікавленої сторони чи страх перед ними можуть утримувати орган чи його персонал від об’єктивної діяльності);

f) конкуренції (наприклад, між оцінюваною компанією та законтрактованим технічним експертом).

КОМЕРЦІЙНУ НЕЗАЛЕЖНІСТЬ, а саме:

a) повідомляти керівництву про будь-яку спільну діяльність з заявником продукції/послуг, що доручається для проведення робіт з оцінки відповідності;

b) повідомляти керівництву про всі випадки пропонування замовником будь-яких матеріальних благ та заохочень.

 Керівництво ООВ «НікоСЕПРО» гарантує здійснювати нагляд щодо додержання вимог даної Декларації всіма працівниками ООВ «НікоСЕПРО».Політика та цілі діяльності

 Політика щодо діяльності ООВ "НікоСЕПРО"

полягає в постійному забезпеченню неупередженості і компетентності під час оцінки відповідності продукції.

Керівництво ООВ забезпечує реалізацію цієї політики, гарантує недискримінаційний характер у відносинах з клієнтами

     Цілі щодо діяльності ООВ «НікоСЕПРО» на 2018 рік:

- забезпечити можливість безперебійного процесу з оцінки відповідності продукції;

            - забезпечити акредитацію аудиторів з оцінки відповідності продукції за технічними регламентами;

            - вимоги заявників до процесу оцінки відповідності задовольняти у межах встановлених законодавчих та нормативних вимог, забезпечуючи доступність, неупередженість, недискримінаційність ;

            - забезпечити відкритість діяльності ООВ шляхом надавання інформації на запит клієнтів та на сторінках сайту nikocepro.com, забезпечити своєчасне оновлення інформації на сторінках сайту;

            - визначати та забезпечувати наявність усіх ресурсів, необхідних для функціонування ООВ;

            - забезпечувати бездоганну репутацію у заявників, як вітчизняних, так і зарубіжних, за рахунок високого професіоналізму та якості виконаних робіт.

ДЕКЛАРАЦІЯ

щодо забезпечення конфіденційної інформації

Органом з оцінки відповідності ООВ «НікоСЕПРО» ПрАТ «МЕТЦ»

Орган з оцінки відповідності ООВ «НікоСЕПРО» ПрАТ «МЕТЦ» (далі – ООВ)

забезпечує збереження конфіденційної інформації, що становить комерційну або професійну таємницю, шляхом:

- надання зобов’язань забезпечувати конфіденційність, передбачену в договорі/контракті з Замовником на проведення оцінки відповідності;

- створення необхідних умов для зберігання документів, які  містять конфіденційну інформацію;

- призначення відповідального за зберігання й ведення обліку видачі документів, які містять конфіденційну інформацію;

- доведення отриманої конфіденційної інформації тільки до тих працівників ООВ, характер роботи яких потребує знань такої інформації;

- документального оформлення конфіденційності в трудових угодах, договорах при залучені до робіт, пов’язаних із оцінкою відповідності, інших організацій або осіб;

- надання звітів про результати оцінки відповідності тільки тим організаціям та особам, які визначено нормативними та нормативно-правовими документами та погоджено із Замовником;

- ведення записів тільки в документах, передбачених системою менеджменту якістю ООВ;

- введення вимог щодо забезпечення й збереження конфіденційної інформації до посадових інструкцій фахівців та інших документів ООВ.

Особам, які володіють конфіденційною інформацією, забороняється:

-                           передавати конфіденційну інформацію іншим особам без дозволу керівника ООВ;

-                           вести переговори на теми, які становлять комерційну таємницю, у присутності сторонніх осіб;

-                           виносити документи, які представляють конфіденційну інформацію, за межі ПрАТ «МЕТЦ»;

Особи, допущені до конфіденційної інформації, за порушення встановлених

вимог несуть відповідальність у порядку, встановленому законодавством України.


 

 
f2
 
f3

f4

f5   f6  f7  f8    f9

Головна        О компанії        Контакти        Новини        Корисні посилання           Інформація користувачам

Жовті сторинки України : Послуги сертифікації продукції