ПрАТ «Миколаївський експертно-технічний центр»

ОС “НікоСЕПРО”CЕРТИФІКАЦІЯ ПРОДУКЦІЇ ТА СИСТЕМ ЯКОСТІ

Головна                      О компанії                      Контакти                      Новини                     Корисні посилання             Інформація

 

HotLog


Перелік продукції яка підлягає оцінці

відповідностіМІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ

ЛИСТ

від 30.12.2011 р. N 3432-25/15936-07

Щодо надання інформації стосовно технічних регламентів

Надсилаємо для керівництва в роботі орієнтовні переліки продукції, на яку поширюється дія технічних регламентів, що впроваджуються у 2012 році.

Додаток: на 22 арк. в 1 прим.

 

Заступник Міністра -
керівник апарату

В. П. Павленко

Додаток 1
Орієнтовний перелік продукції,
на яку поширюється дія Технічного регламенту піротехнічних виробів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03.08.2011 N 839
(обов'язкове застосування з 13.02.2012)

N
з/п

Найменування продукції

Код УКТЗЕД

1.

Феєрверки (феєрверочні вироби)

3604 10 00 00

2.

Сценічні піротехнічні вироби

3604 10 00 00

Додаток 2
Орієнтовний перелік продукції,
на яку поширюється дія Технічного регламенту безпеки машин та устаткування, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12.10.2010 N 933
(обов'язкове застосування з 01.01.2012)

Машини та устаткування з цього переліку, які мають у своєму складі електрообладнання, одночасно підлягають оцінці відповідності вимогам Технічного регламенту безпеки низьковольтного електричного обладнання, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29.10.2009 N 1149, та вимогам Технічного регламенту з електромагнітної сумісності обладнання, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29.07.2009 N 785.

Цей перелік не є вичерпним. При визначені належності продукції до машин та устаткування виробник має виходити із вимог пп. 2, 4 та 5 Технічного регламенту безпеки машин та устаткування.

N
з/п

Найменування продукції

Код УКТЗЕД

1.

Електромеханічне устатковання парових і водяних котлів

8402
8403
8404 10 00 10
8404 10 00 90

2.

Турбіни на водяному парі та інші парові турбіни

8406 10 00 00
8406 81 10 00
8406 81 90 00
8406 82 11 00
8406 82 19 00
8406 82 90 00

3.

Двигуни внутрішнього згоряння з іскровим запаленням, із зворотно-поступальним або обертовим рухом поршня

8407

4.

Двигуни внутрішнього згоряння поршневі з компресійним запаленням (дизелі або напівдизелі)

8408

5.

Турбіни гідравлічні та колеса водяні

8410 11 00 00
8410 12 00 00
8410 13 00 00

6.

Двигуни турбореактивні, турбогвинтові та інші газові турбіни

8411

7.

Інші двигуни та силові установки

8412 10 00 10
8412 10 00 90
8412 21 20 00
8412 21 80 10
8412 21 80 90
8412 29 20 00
8412 29 81 00
8412 29 89 10
8412 29 89 90
8412 31 00 10
8412 31 00 91
8412 31 00 98
8412 39 00 10
8412 39 00 90
8412 80 10 00
8412 80 80 10
8412 80 80 90

8.

Насоси для рідин і механізми для підіймання рідини, які обладнані силовим приводом

8413 11 00 00
8413 19 00 00
8413 40 00 00
8413 50 20 00
8413 50 40 00
8413 50 80 00
8413 60 20 00
8413 60 31 00
8413 60 39 00
8413 60 61 00
8413 60 69 00
8413 60 70 00
8413 60 80 00
8413 70 21 00
8413 70 29 00
8413 70 30 00
8413 70 35 00
8413 70 45 00
8413 70 51 00
8413 70 59 00
8413 70 65 00
8413 70 75 00
8413 70 81 00
8413 70 82 00

9.

Насоси повітряні або вакуумні, повітряні або інші газові компресори та вентилятори, які обладнані силовим приводом

8414 10 20 00
8414 10 25 00
8414 10 81 00
8414 10 89 10
8414 10 89 90
8414 30 20 10
8414 30 20 90
8414 30 81 10
8414 30 81 90
8414 40 10 00
8414 40 90 00
8414 59 20 10
8414 59 20 91
8414 59 20 98
8414 59 40 10
8414 59 40 90
8414 59 80 10
8414 59 80 90

10.

Топки механічні, включаючи їх механічні колосникові решітки і пристрої для видалення золи та аналогічні пристрої

8416 30 00 00

11.

Печі та камери промислові, включаючи сміттєспалювачі, неелектричні

8417 10 00 00
8417 20 10 00
8417 20 90 00
8417 80 10 00
8417 80 20 00
8417 80 80 00

12.

Механічне та електромеханічне обладнання сушарок, теплообмінних установок і обладнання для скраплювання газів

8419 31 00 00
8419 32 00 00
8419 39 10 00
8419 39 90 00
8419 40 00 00
8419 50 00 00
8419 60 00 00
8419 89 10 00
8419 89 30 00
8419 89 98 00

13.

Каландри або інші валкові машини, крім призначених для обробки металів чи скла

8420 10 10 00
8420 10 30 00
8420 10 50 00
8420 10 90 00

14.

Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; обладнання та пристрої для фільтрування або очищення рідин чи газів

8421
за виключенням
8421 91 00 00
8421 99 00 00
8508 19 00 00
8508 60 00 00

15.

Машини посудомийні; обладнання для миття або сушіння пляшок або інших ємкостей; обладнання для наповнення, закупорювання пляшок, банок, закривання ящиків, мішків або інших ємкостей, їх запечатування, закорковування або наклеювання на них етикеток; обладнання для герметизації пляшок, банок, тюбиків та аналогічних ємкостей; інше обладнання для фасування та загортання товарів; обладнання для газування напоїв:

8422
за виключенням
8422 11 00 00
8422 90 10 00
8422 90 90 00

16.

Піскоструминні, пароструминні та аналогічні метальні машини, устатковання та пристрої

8424 30
8424 81
8424 89

17.

Талі та підіймачі, лебідки та кабестани; домкрати

8425

18.

Підіймальні машини та устатковання:
- підіймальні крани: баштові, мостові, козлові, портальні та інших типів, включаючи кабельні крани;
- ферми підіймальні пересувні, портальні навантажувачі та візки з підіймальним краном;
- інші підіймальні машини та механізми самохідні;
- інше підіймальне механічне обладнання

8426

19.

Автонавантажувачі з вилковим захватом самохідні всіх типів; інші навантажувачі, оснащені підіймальним чи вантажно-розвантажувальним обладнанням

8427

20.

Машини, устатковання та пристрої для підіймання, переміщення, навантажування або розвантажування: грузопасажирські та скіпові підіймачі, підіймачі та конвеєри пневматичні, інші елеватори та конвеєри безперервної дії для товарів або матеріалів, ескалатори та рухомі пішохідні доріжки, канатні вантажні дороги, тягові механізми для фунікулерів, обладнання прокатних станів; рольганги для подавання та вилучення продукції; перекидачі та маніпулятори для зливків, прутків, слябів тощо, обладнання завантажувальне, спеціально призначене для використання у сільському господарстві

8428

21.

Самохідні бульдозери з неповоротним та поворотним відвалом, грейдери, планувальники, скрепери, механічні лопати, екскаватори, одноковшеві навантажувачі, машини трамбувальні та дорожні котки

8429

22.

Машини, устатковання та механізми для переміщування, планування, профілювання, розроблення, вирівнювання, трамбування, ущільнення, виймання або буріння ґрунту, корисних копалин або руд; обладнання для забивання та витягування паль; обладнання снігоприбиральне плужне та роторне

8428 31 00
8430

23.

Устатковання для оснащення підіймально-транспортних машин та устатковання

8431

24.

Машини та устатковання сільськогосподарські, садові або лісогосподарські для підготовки або оброблення ґрунту; котки для газонів або спортивних майданчиків

8432
за виключенням
8432 90 00 00

25.

Машини та устатковання для збирання або обмолоту сільськогосподарських культур, включаючи преси для соломи або сіна; газонокосарки та сінокосарки; машини для очищення, сортування або вибраковування яєць, плодів або інших сільськогосподарських продуктів

8433
за виключенням
8433 90 00 00

26.

Устатковання для обробки та переробки молока

8434 20 00 00

27.

Преси, дробарки та аналогічні машини для виробництва вина, сидру, фруктових соків або аналогічних напоїв

8435 10 00 00

28.

Інше устатковання для сільського господарства, садівництва, лісового господарства, птахівництва або бджільництва, включаючи обладнання для пророщування насіння з механічним або нагрівальним обладнанням; інкубатори та брудери для птахівництва

8436
за виключенням
8436 91 00 00
8436 99 00 00

29.

Машини та устатковання для очищення, сортування або калібрування насіння, зерна чи сухих бобових культур; обладнання для борошномельної промисловості або інше обладнання для обробки зернових чи сухих бобових культур, крім машин, що використовуються на сільськогосподарських фермах:

8437 10 00 00
8437 80 00 00

30.

Машини та устатковання для промислового приготування або виробництва харчових продуктів чи напоїв, не включене до інших угруповань, крім обладнання для екстрагування або виробництва тваринних чи нелетких рослинних жирів, або олій:

8438
за виключенням
8438 90 00 00

31.

Машини та устатковання для виробництва маси з волокнистих целюлозних матеріалів або для виробництва чи оздоблення паперу або картону

8439
за виключенням
8439 91
8439 99

32.

Машини та устатковання для оправлення, включаючи брошурувальні машини:

8440
за виключенням
8440 90 00 00

33.

Машини та устатковання для виробництва товарів з паперової маси, паперу або картону, включаючи різальні машини будь-якого типу

8441
за виключенням
8441 90

34.

Машини та устатковання для підготовки або виготовлення пластин, циліндрів та інших друкарських елементів

8442 30 10
8442 30 91
8442 30 99

35.

Машини та устатковання друкувальні, які використовують для друку пластини

8443 11 00 00
8443 12 00 00
8443 13
8443 14 00 00
8443 15 00 00
8443 16 00 00
8443 17 00 00
8443 19

36.

Машини та устатковання для екструдування, витягування, текстурування або різання штучних текстильних матеріалів

8444 00

37.

Машини та устатковання для підготовки текстильного волокна; машини прядильні, тростильні або крутильні та інше обладнання для виробництва текстильної пряжі; машини кокономотальні або мотальні (включаючи утоковомотальні) та машини для підготовки текстильної пряжі

8445

38.

Верстати ткацькі

8446

39.

Машини та устатковання трикотажні, в'язально-прошивні для виробництва позументної нитки, тюлю, мережива, вишивки, оздоблення, плетення тасьми або сіток і тафтингові машини:

8447

40.

Машини та устатковання для виробництва або обробки фетру та повсті або нетканих матеріалів у шматку або за формою, включаючи машини та обладнання для виробництва фетрових капелюхів

8449 00 00 00

41.

Машини та устатковання пральні промислові

8450 20 00 00

42.

Машини та устатковання для промивання, чищення, віджимання, сушіння, прасування, пресування (включаючи преси для термофіксації матеріалів), вибілювання, фарбування, апретування, оздоблення, нанесення покриття або просочення текстильної пряжі, тканин або виробів з текстильних матеріалів та машини для нанесення пасти на текстильну або іншу основу, призначені для виробництва покриття підлог типу лінолеуму; машини для намотування, розмотування, складання, розрізання або проколювання тканин:

8451 10 00 00
8451 30
8451 40 00 00
8451 50 00 00
8451 80

43.

Машини швейні

8452 21 00 00
8452 29 00 00

44.

Машини та устатковання для підготовки, дублення та оброблення шкіри або шкури або для виробництва чи ремонту шкіряного взуття або інших виробів із шкури чи шкіри, крім швейних машин:

8453 10 00 00
8453 20 00 00
8453 80 00 00

45.

Конвертери, ливарні ковші і виливниці та ливарні машини, призначені для використання в металургії або ливарному виробництві

8454
за виключенням
8454 90 00

46.

Стани прокатні

8455 10 00 00
8455 21 00 00
8455 22 00 00

47.

Верстати для обробки різних матеріалів видаленням матеріалу за допомогою лазерного або іншого світлового чи фотонного променя, ультразвукових, електророзрядних, електрохімічних, електронно-променевих, іонно-променевих або плазмово-дугових процесів

8456

48.

Центри оброблювальні, верстати агрегатні однопозиційні та багатопозиційні, для обробки металу

8457

49.

Верстати токарні (включаючи верстати токарні багатоцільові) металорізальні

8458

50.

Верстати металорізальні (включаючи агрегатні верстати лінійної побудови) для свердління, розточування, фрезерування, нарізування зовнішньої або внутрішньої різьби шляхом видалення металу

8459

51.

Верстати обдирно-шліфувальні, заточувальні, шліфувальні, хонінгувальні, притиральні, полірувальні або для виконання інших операцій остаточної обробки металів або металокераміки з використанням точильних каменів, абразивів або полірувальних засобів

8460

52.

Верстати поздовжньо-стругальні, поперечно-стругальні, довбальні, протяжні, зуборізні, зубошліфувальні або зубообробні, пиляльні, відрізні та інші верстати для обробки металів або металокераміки шляхом видалення матеріалу різальним інструментом

8461

53.

Машини (включаючи преси) для обробки металів об'ємним штампуванням, куванням або штампуванням; машини для обробки металів (включаючи преси) вигинанням, відбортуванням, вирівнюванням, розрізанням, висіканням або відрубанням; преси для обробки металів або карбідів металів

8462

54.

Інші верстати для обробки металів або металокераміки без видалення матеріалу

8463

55.

Верстати для обробки каменю, кераміки, бетону, азбестоцементу або аналогічних мінеральних матеріалів чи для холодної обробки скла

8464

56.

Верстати (включаючи верстати для забивання цвяхів, скріпок, склеювання та інших видів складання) для обробки дерева, пробки, кістки, ебоніту, твердих пластмас або аналогічних твердих матеріалів

8465

57.

Інструменти ручні пневматичні, гідравлічні або з умонтованим електричним або неелектричним двигуном

8467

58.

Машини та устатковання для сортування, просіювання, сепарації, промивання, подрібнення, розмелювання, змішування або перемішування ґрунту, каміння, руд чи інших мінеральних копалин у твердому (включаючи порошкоподібний та пастоподібний) стані; обладнання для агломерації, формування або відливання твердого мінерального палива, керамічних паст, незатверділого цементу, гіпсових матеріалів або інших мінеральних речовин у вигляді порошку або пасти; машини формувальні для виробництва піщаних ливарних форм

8474
за виключенням
8474 90 10 00
8474 90 90 10
8474 90 90 90

59.

Машини та устатковання для складання електричних або електронних ламп, трубок або електронно-променевих трубок чи газорозрядних ламп у скляних колбах; машини для виробництва або гарячої обробки скла або скляних виробів

8475
за виключенням
8475 90 00 00

60.

Машини та устатковання для обробки гуми чи пластмаси або для виробництва виробів з цих матеріалів

8477
за виключенням
8477 90 10 00
8477 90 80 00

61.

Машини та устатковання для підготовки або обробки тютюну

8478
за виключенням
8478 90 00 00

62.

Машини та устатковання спеціального призначення

8479
за виключенням
8479 90 20 00
8479 90 80 00

63.

Електрогенераторні установки

8502
за виключенням
8502 40 00

64.

Машини електромеханічні побутові з умонтованим електродвигуном

8509 40 00 00
8509 80 00 00

65.

Механічне устатковання печей та камер промислових електричних; іншого промислового обладнання для термічного оброблення матеріалів

8514
за виключенням
8514 90 00 00

66.

Машини та устатковання для паяння або зварювання з можливістю різання або без нього, газові, електричні (включаючи з електричним нагрівом газу), лазерні або іншого світлового чи фотонного випромінювання, ультразвукові, електронно-променеві, магнітно-імпульсні або плазмодугові; електричні машини та апарати для гарячого напилення металів або металокераміки

8468 10 00 00
8468 20 00 00
8468 80 00 00
8515
за виключенням
8515 90 00 00

67.

Транспортні засоби самохідні або несамохідні для ремонту та технічного обслуговування залізничних або трамвайних колій

8604 00 00 00

68.

Трактори

8701

69.

Технологічне устатковання моторних транспортних засобів спеціального призначення (наприклад, автомобілі вантажні для аварійного ремонту, автокрани, автомобілі пожежні, автобетономішалки, автомобілі прибиральні для доріг, автомобілі поливомийні, автомобілі-майстерні)

8705

70.

Транспортні засоби вантажні, самохідні без підіймальних або навантажувальних пристроїв, які використовуються на заводах, складах, у портах або в аеропортах для перевезення вантажів на короткі відстані; тягачі, що використовуються на залізничних платформах

8709
за виключенням
8709 90 00 00

71.

Причепи та напівпричепи з самозавантаженням або саморозвантаженням, для використання у сільському господарстві

8716 20 00 00

72.

Устатковання для металевих риштувань, опалубок, підпірок або кріплень для шахт, інше аналогічне устатковання

7308 40
7308 90

Додаток 3
Орієнтовний перелік продукції,
на яку поширюється дія Технічного регламенту безпеки низьковольтного електричного обладнання, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29.10.2009 N 1149
(обов'язкове застосування з 01.01.2012)

N
з/п

Назва продукції*

Код УКТЗЕД**

1

Насоси для рідин з витратоміром або без нього; механізми для підіймання рідини:
- акваріумні насоси;
- насоси для садових ставків;
- насоси для підвищення душового напору;
- грязьові насоси (пульпонасоси);
- занурювані насоси;
- насоси настільних фонтанів;
- вертикальні колодязні насоси.
-- стаціонарні циркуляційні насоси для установок обігрівання та водопостачання"

8413

2

Компресори, які використовуються у холодильному обладнанні

8414 30

3

Вентилятори

8414 51 00
8414 51 00 90
8414 59 20 98
8414 59 40 90
8414 59 80 90

4

Шафи витяжні з найбільшим горизонтальним розміром, що не перевищує 120 см

8414 60 00 00
8414 80 11 90
8414 80 19 90

5

Установки для кондиціонування повітря, до складу яких входять вентилятори з двигуном та прилади для змінювання температури і вологості повітря, включаючи кондиціонери, в яких вологість не регулюється окремо

8415

6

Холодильники, морозильники та інше холодильне або морозильне обладнання, електричне або інших типів; теплові насоси

8418

7

Сушарки для сільськогосподарських продуктів

8419 31 00 00

8

Сепаратори молочні

8421 11 00 00

9

Сушарки для білизни

8421 12 00 00

10

Центрифуги, що використовуються в лабораторіях

8421 19 20 00
8421 19 70 90

11

Обладнання для фільтрування або очищення повітря

8421 39

12

Машини посудомийні

8422 11 00 00
8422 19 00 00

13

Косарки для газонів, парків, спортивних майданчиків електричні

8433 11 10 00
8433 19 10 00

14

Інше обладнання для сільського господарства, садівництва, лісового господарства, птахівництва або бджільництва електричне

8436

15

Машини, які виконують дві чи більше функцій, такі як друк, копіювання чи факсимільний зв'язок, які можуть бути приєднані до машин з автоматичного оброблення інформації або до мережі:

8443 31
8443 32
8443 39

16

Машини пральні, побутові або для пралень, включаючи машини з віджимним пристроєм

8450

17

Машини для сушіння місткістю не більш як 10 кг сухої білизни

8451 21

18

Прасувальні машини і преси

8451 30

19

Побутові швейні машини

8452 10
8452 21 00 00
8452 29 00 00

20

Машинки друкарські електричні

8469 00 91 00

21

Електронні калькулятори з умонтованим друкувальним пристроєм (з живленням від мережі електричного струму)

8470 21 00 00
8470 29 00 00

22

Касові апарати

8470 50 00 00
8470 90 00 00

23

Машини автоматичного оброблення інформації (крім обладнання, що містить радіоскладові, які розташовані в одному з ним корпусі)

8471

24

Інше обладнання конторське

8472

25

Автомати торговельні

8476

26

Двигуни та генератори, електричні

8501

27

Електрогенераторні установки та обертові електричні перетворювачі

8502

28

Трансформатори електричні, статичні перетворювачі електричні (наприклад випрямлячі),

8504

29

Пилососи з умонтованим електродвигуном

8508

30

Машини електромеханічні побутові з умонтованим електродвигуном

8509

31

Електробритви, машинки для підстригання волосся та епіляційні апарати з вмонтованим електродвигуном

8510

32

Машини та апарати для паяння або зварювання з можливістю різання або без неї, електричні

8515

33

Електричні водонагрівачі акумулювальні або безінерційні та електричні нагрівачі занурені; прилади електричні для обігрівання приміщень, ґрунту; електронагрівальні апарати перукарські (наприклад, сушарки для волосся, бігуді, щипці для гарячої завивки) або сушарки для рук; праски електричні; інші побутові електронагрівальні прилади; елементи опору нагрівальні,

8516

34

Відеотелефони, переговорні пристрої та інша апаратура (крім обладнання, що містить радіо складові, які розташовані у одному з ним корпусі)

8517 69 10 00
8517 69 20 00
8517 69 90 00

35

Підсилювачі звукових частот електричні

8518 40

36

Електричні звукопідсилювальні комплекти

8518 50 00

37

Звукозаписувальна або звуковідтворювальна апаратура

8519

38

Апаратура для відеозапису або відтворювання відеозаписів, з відеотюнером або без нього

8521

39

Камери телевізійні

8525 80

40

Приймальна апаратура для радіомовлення

8527

41

Монітори та проектори

8528

42

Електричне устаткування сигналізаційне, забезпечення безпеки, контролю чи регулювання руху на залізницях, трамвайних коліях

8530

43

Електрообладнання звукове або візуальне сигналізаційне

8531

44

Конденсатори постійної ємності, призначені для електричних мереж

8532 10 00 00

45

Електрична апаратура для комутації або захисту електричних кіл чи для приєднання до електричних кіл або в електричних колах

8535
8536

46

Пульти, панелі, консолі, столи, розподільні щити та інші основи, обладнані двома або більше пристроями товарної позиції 8535 або 8536

8537

47

Електричні лампи розжарення або газорозрядні

8539

48

Лампи, трубки електронні з термокатодом, холодним катодом чи фотокатодом

8540

49

Машини та апаратура електричні, що мають індивідуальні функції

8543

50

Проводи ізольовані (включаючи емальовані чи анодовані), кабелі (включаючи коаксіальні) та інші ізольовані електричні провідники

8544

51

Ізолятори електричні з будь-яких матеріалів

8546

52

Фотоспалахи і лампи-спалахи

9006 61 00 00
9006 69 00 00

53

Кінокамери та кінопроектори, з пристроями звукозаписування чи звуковідтворення або без них

9007

54

Проектори зображення, крім кінематографічних; збільшувальна або зменшувальна фотоапаратура (крім кінематографічної):

9008

55

Апаратура та обладнання для фото- або кінолабораторій

9010

56

Прилади та апаратура для фізичного або хімічного аналізу

9027

57

Осцилоскопи, спектроаналізатори та інші прилади і апаратура для вимірювання або контролю за електричними величинами,

9030

58

Прилади та апаратура для автоматичного регулювання або керування

9032

59

Годинники електричні та електронні з електроживленням від мережі

9101 91 00 00
9105 11 00 00
9105 21 00 00
9105 91 00 00

60

Інструменти музичні, в яких звук створюється або має посилюватися електричним способом

9207

61

Лампи та освітлювальне обладнання, включаючи прожектори

9405

Примітки:
____________
* - Перелік не є вичерпним. При визначені приналежності електричного обладнання виробник має виходити із вимог пп. 2 та 4 Технічного регламенту та "Рекомендацій із застосування...", затверджених наказом Мінпромполітики України від 17.02.2010 р. N 79.
** - Крім продукції для промислового складання моторних транспортних засобів та для цивільної авіації.

Додаток 4
Орієнтовний перелік продукції,
на яку поширюється дія Технічного регламенту неавтоматичних зважувальних пристроїв, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.2009 N 190
(обов'язкове застосування з 01.01.2012)

N
з/п

Найменування продукції

Код УКТЗЕД

1

Ваги високочутливі

9016 00 10 00

2

Ваги з чутливістю 0,05 г і вище, с гирями та без них

9016 00 10 00

3

Ваги для визначення ваги людини

8423 10 90 00

4

Ваги контрольні та сортувальні

9016 00 10 00

5

Обладнання різноманітне для зважування

9016 00 10 00

6

Ваги платформні

9016 00 10 00

7

Ваги магазинні вантажопідйомністю до 30 кг

8423 81 50 00

8

Ваги інші

9016 00 10 00

9

Обладнання для зважування інше вантажопідйомністю 5000 кг, у тому числі ваги мостові

8423 82 90 10

Додаток 5
Орієнтовний перелік продукції,
на яку поширюється дія Технічного регламенту джерел іонізуючого випромінювання, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 05.12.2007 N 1382
(обов'язкове застосування з 01.01.2012 р.)

N
з/п

Найменування продукції

Код УКТЗЕД

1.

Закриті джерела іонізуючого випромінювання для апаратури, що використовує альфа-, бета- або гамма-випромінювання, призначена для медичного, хірургічного, стоматологічного або ветеринарного використання

9022 21

2.

Закриті джерела іонізуючого випромінювання для апаратури, що використовує альфа-, бета- чи гамма-випромінювання для іншого використання

9022 29
9022 90

Додаток 6
Орієнтовний перелік продукції,
на яку поширюється дія Технічного регламенту обладнання та захисних систем для застосування в потенційно вибухонебезпечному середовищі, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 08.10.2008 N 898
(обов'язкове застосування з 01.01.2012 р.)

N
з/п

Назва продукції

Код УКТЗЕД

1

Трубки та труби гумові

4009

2

Тканини прогумовані

5906

3

Стрічки конвеєрні гумовотканинні

4010 11 00 00

4

Стрічки конвеєрні гумовотросові

4010 12 00 00

5

Деталі освітлювального обладнання, люстр, фар, покажчиків, табло з пластмас н. в. і. у.

9405

6

Стрічки конвеєрні або бельтинг з текстильних матеріалів, що просякнуті або не просякнуті, з покриттям або без покриття

5910 00 00 00

7

Каркаси металеві

7308,
7610

8

Гірниче кріплення

7308 40 10 00

9

Інструменти ручні інші

8203 - 8206

10

Насоси, компресори та гідравлічні системи

8413,
8414

11

Двигуни та силові установки гідравлічні та пневматичні

8412

12

Двигуни та силові установки гідравлічні та пневматичні інші

8412

13

Печі промислові для термічного обладнання електричні

8516

14

Насоси та компресори повітряні

8414

15

Турбокомпресори

8411

16

Компресори інші

8414

17

Вентилі, крани, клапани та подібні вироби

8481

18

Клапани редукційні, регулювальні, стопорні та запобіжні

8481

19

Крани та клапани інші

8481

20

Передачі механічні загального машинобудівельного призначення

8482

21

Пристрої для підіймального та такелажного устаткування Ця підкатегорія включає:
- ковші, грейфери, захвати та черпаки

8431

22

Талі та підйомники з електродвигуном

8425

23

Лебідки та кабестани

8425

24

Лебідки шахтного підіймального обладнання надшахтного розташування; лебідки спеціального призначення для роботи під землею

8425 20 00 00

25

Ферми пересувні, крани козлові, підіймальні

8426

26

Автонавантажувачі самохідні

8427

27

Установки холодильні та вентиляційні промислові

8419

28

Устаткування холодильне промислове

8418

29

Вентилятори

8414

30

Інструменти ручні з пневматичним чи вбудованим неелектричним приводом

8508

31

Інструменти ручні електромеханічні з вбудованим електродвигуном

8508

32

Машини та устаткування для добувної промисловості

8428

33

Машини та пристрої для підіймання, переміщення, навантажування або розвантажування призначені спеціально для підземних робіт

8428 31 00 00

34

Елеватори, підйомники та конвеєри безперервної дії для підземних робіт

8428

35

Навантажувачі одноковшові фронтальні, призначені спеціально для підземних робіт

8429

36

Навантажувачі, спеціально розроблені для підземних робіт

8429 51 10 00

37

Врубові машини для добування вугілля або гірських порід та машини тунелепрохідні

8430 20 00 00

38

Машини бурильні або прохідницькі

8430 39 00 00

39

Машини для оброблення мінеральних матеріалів

8479

40

Вузли до машин та устаткування для добувної промисловості та будівництва

8431

41

Машини для подріблення або розмелювання

8474 20

42

Машини спеціального призначення, н. в. і. у.

8479

43

Машини спеціального призначення інші

8479

44

Пересувне кріплення з гідравлічним приводом для шахт

8479 89 30 00

45

Машини електро-обчислювальні та інше устаткування для оброблення інформації

8471,
8524,
8542

46

Устаткування для автоматичного оброблення інформації

8471

47

Машини обчислювальні аналогові та гібридні

8471

48

Комплекси та машини обчислювальні цифрові

8471

49

Пристрої обчислювальні центральні цифрові

8471

50

Пристрої введення та виведення

8471

51

Пристрої запам'ятовувальні

8471,
8542

52

Устаткування для автоматичного оброблення інформації інше

8471,
8542

53

Вузли та приладдя до устаткування

8542,
8473

54

Електродвигуни та генератори постійного струму

8501

55

Електродвигуни та генератори змінного струму

8501

56

Установки електрогенераторні та перетворювачі обертові електричні

8502

57

Трансформатори

8504

58

Трансформатори малої потужності

8504

59

Трансформатори великої потужності

8504

60

Реактори електричні та перетворювачі статичні електричні

8504

61

Апаратура електророзподільна та контрольна

8535 - 8538

62

Апаратура електрична високовольтна

8535

63

Апаратура електрична низьковольтна

8536

64

Запобіжники плавкі низьковольтні

8536

65

Вимикачі автоматичні низьковольтні

8536

66

Апаратура захисту електричних кіл низьковольтна інша

8531,
8536

67

Реле

8536

68

Вимикачі низьковольтні

8536

69

Патрони для ламп

8536

70

Пристрої електротехнічні низьковольтні інші

8536

71

Пристрої електричні комплектні низьковольтні

8536

72

Пристрої електричні комплектні високовольтні

8535,
8537,
8538

73

Прилади для вимірювання електричних величин та іонізувальних випромінювань

9030

74

Проводи та кабелі електричні низьковольтні

8544

75

Проводи та кабелі електричні високовольтні

8544

76

Елементи первинні та батареї первинних елементів

8506

77

Акумулятори електричні та акумуляторні батареї

8507

78

Акумулятори електричні та акумуляторні батареї лужні

8507

79

Вузли та деталі для електричних акумуляторів та акумуляторних батарей

8507

80

Лампи електричні

8539

81

Лампи напрямленого світла герметичні

8539

82

Лампи розжарення галогено-вольфрамові

8539

83

Лампи розжарення нормально-освітлювальні

8539

84

Лампи розжарення інші

8539

85

Лампи газорозрядні

8539

86

Устаткування освітлювальне

9405

87

Світильники електричні переносні

8513,
9405

88

Світильники підвісні, стельові та настінні

9405

89

Світильники та устаткування освітлювальне інше

9405

90

Прожектори та освітлювачі

9405

91

Електроустаткування звукове та світлове сигнальне

8512

92

Електромагніти та постійні магніти

8505

93

Машини та апарати електричні спеціалізовані

8479

94

Резистори електричні

8533

95

Апаратура передавальна радіомовлення, телебачення та радіозв'язку

8525

96

Апаратура електрозв'язку

8517,
8518

97

Апаратура приймальна, записувальна та відтворювальна звуку і зображення

8525,
8527
8528

98

Радіоприймачі переносні та стаціонарні

8527

99

Приймачі телевізійні

8528

100

Апаратура записувальна та відтворювальна звуку та зображення

8525,
8527
8528

101

Обладнання електроакустичне

8518

102

Мікрофони

8518

103

Обладнання електроакустиче інше

8518

104

Підсилювачі електричні низькочастотні

8518

105

Приймачі радіотелефонні інші

8527

106

Апарати слухові та інші пристосування

9021

107

Апаратура контрольно-вимірювальна

9015,
9031
9030

108

Прилади та інструменти геодезичні, океанографічні, гідрологічні, метереологічні

9015

109

Прилади для вимірювання і контролю напруги, сили струму, опору та потужності без записувального пристрою

9030,
9031

110

Прилади та апаратура для вимірювання і контролю електричних величин інші

9031

111

Ареометри, термометри, пірометри, барометри, гігрометри та психрометри

9025

112

Прилади для вимірювання та контролю витрат, рівня, тиску чи інших змінних параметрів рідини та газу

9026

113

Прилади та апаратура для фізичного і хімічного аналізу

9027

114

Лічильники газові, рідинні та електроенергії

9026
9028

115

Прилади вимірювальні, контрольні, випробувальні інші

9026
9030

116

Вузли та приладдя до різної контрольно-вимірювальної апаратури

9033

117

Устаткування для керування технологічними процесами автоматизоване

9032

118

Локомотиви залізничні електричні потужністю до 1000 кВт

8601

119

Локомотиви дизель-електричні/ потужністю до 1000 кВт

8602

120

Локомотиви акумуляторні

8602

121

Вузли та деталі для локомотивів залізничних, трамвайних та рухомого складу

8607

122

Інше електрообладнання, яке може виготовлятися у вибухозахищеному виконанні

Додаток 7
Орієнтовний перелік продукції,
на яку поширюється дія Технічного регламенту простих посудин високого тиску, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25.03.2009 N 268
(обов'язкове застосування з 01.01.2012 р.)

N
з/п

Найменування продукції

Код УКТЗЕД

1.

Посудини сталеві зварні, що працюють під тиском повітря або азоту без вогневого нагріву з внутрішнім надлишковим тиском від 0,5 бара до 30 бар включно

7311 00
за виключенням
7311 00 10 00

2.

Посудини зварні, виготовлені з алюмінію або алюмінієвого сплаву, що працюють під тиском повітря або азоту без вогневого нагріву з внутрішнім надлишковим тиском від 0,5 бара до 30 бар включно

7613 00 00 00

Додаток 8
Орієнтовний перелік продукції,
на яку поширюється дія Технічного регламенту мийних засобів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20.08.2008 N 717
(обов'язкове застосування з 01.01.2012 р.)

N
з/п

Найменування продукції

Код УКТЗЕД

1.

Засоби мийні (крім мила)

3402

2.

Засоби для очищення

3405 40 00 00

     

 

Головна        О компанії        Контакти        Новини        Корисні посилання           Інформація користувачам

Жовті сторинки України : Послуги сертифікації продукції