ВАТ «Миколаївський експертно-технічний центр»

ОС “НікоСЕПРО”CЕРТИФІКАЦІЯ ПРОДУКЦІЇ ТА СИСТЕМ ЯКОСТІ

Головна                      О компанії                      Контакти                      Новини                     Корисні посилання         Інформація

МИКОЛАЇВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ВІДДІЛ ПСИХОФІЗІОЛОГІЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ ПРОПОНУЄ НАСТУПНІ ПОСЛУГИ:

1. Проведення психофізіологічної експертизи й психофізіологічного відбору з метою виявлення працівників, придатних по психофозиологическим якостям до робіт підвищеної небезпеки.

2. Видача обстежуваним працівникам висновку про психофізіологічну придатність для виконання робіт підвищеної небезпеки.

Докладний перелік робіт підвищеної небезпеки, для виконання яких необхідне проходження психофізіологічної експертизи зазначений у Наказі Міністерства Охорони здоров'я України й Державного комітету України по нагляду за охороною праці від 26.01.2005г. № 15"про затвердження Переліку робіт з підвищеною небезпекою"

Для проходження психофізіологічної експертизи необхідно надати наступні дані:

  • ФИО;

  • дата народження;

  • назва організації, підприємства;

  • професія;

  • код підприємства по ЕДРПОУ

  • индитификационный податковий номер
НОРМАТИВНІ ДОКУМЕНТИ, ЩО РЕГЛАМЕНТУЮТЬ ДІЯЛЬНІСТЬ

1. Стаття 19 закону України "про охорону праці".
2. Доручення Кабінету Міністрів України від 4 січня 1994р. №25684/45.
3. Постанова Кабінету Міністрів України від 10.10.2001г. №1320 "про затвердження Національної програми покращення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища на 2001-2005 роки".
4. Спільний указ Міністерства охорони здоров'я України й Державного комітету України по нагляду за охороною праці №263/121 від 23 вересня 1994р. "про затвердження Переліку робіт, де є споживи в професійному доборі", зареєстрований у Міністерстві Юстиції України 25 січня 1995р. по №18/554.
5. Указ Міністерства Охорони здоровьяукраины й Державного комітету України по нагляду за охороною праці від 26.01.2005г. № 15 "про затвердження Переліку робіт з підвищеною небезпекою"
6. Директива Ради Європейського Економічного Співтовариства від 12 червня 1989г №89/89/ЄЕС "про проведення заходів з метою поліпшення безпеки й захисту здоров'я робітників під година роботи".

Порядок проведення психифизиологического обстеження

Базовим способом проведення психофізіологічного обстеження є "Програмний тестовий комплекс професійного психофізіологічного відбору працівників для виконання робіт підвищеної небезпеки (версія 1) (далі - ПТК).
Психофізіологічне обстеження може проводитися як із групою працівників, так і індивідуально, але з обов'язковим дотриманням стандартних умов проведення обстежень, прийнятих у Системі професійного психофізіологічного відбору, а саме:
- реєстрація обстежуваного за встановленою формою із занесенням в "Журнал реєстрації обстежуваних";
- долікарське обстеження: зовнішній вигляд, опитування про самопочуття, скарги (по необхідності вимір артеріального тиску й пульсу) з обов'язковим занесенням даних, під підпис обстежуваного, в "Журнал долікарського огляду обстежуваного";
- інструктаж обстежуваного про порядок виконання тестів;
- безпосереднє психофізіологічне тестування з використанням ПТК;
- фіксування результатів психофізіологічного обстеження;
- індивідуальна співбесіда з лікарем- психофізіологом або фахівцем- психологом;
- відправлення результатів психофізіологічного тестування й індивідуальної співбесіди (в електронному виді) у Центр психофізіологічної експертизи;
- видача результатів обстежуваному.
Результати обстеження видаються кожному обстежуваному особисто або оправляються за місцем роботи в запечатаному виді. Розголошувати результати психофізіологічного обстеження строго забороняється, крім випадків окремо застережених у чиннім законодавстві України.

Регіональні служби психофізіологічного відбору, фахівців, зайнятих на особливо небезпечних роботах або потребуючих професійного відбору:
- надають послуги по професійному психофізіологічному відбору, періодичній оцінці професійної придатності;
- впроваджують ефективні методи й способи професійної реабілітації й тренування професійно важливих якостей фахівців, зайнятих на небезпечних роботах або потребуючих професійного відбору;
- здійснюють методичне керівництво й координацію діяльності в області професійного психофізіологічного відбору на відповідній території регіону;
-на прохання адміністрації організацій усіх організаційно-правових форм, за заявками роботодавців можуть проводити професійне консультування й психофізіологічну підтримку учнів незайнятого населення, що працює й, а також громадян, що потрапили під звільнення з виробництва;
- проводити професійний психофізіологічний відбір і добір осіб, прийнятих на професійній навчання й на вакантні робочі місця;
- здійснювати іншу професійно-ориентациону діяльність на основі договорів.

Служба професійного відбору :
- проводить системну, кваліфіковану й комплексну роботу з питань професійної орієнтації;
- формує в громадян свідомий підхід до вибору професії, що відповідає інтересам, стану здоров'я й особливостям кожної людину з урахуванням потреб регіону в кадрах;
- формує Державний реєстр осіб, придатних до робіт з високим рівнем техногенної небезпеки підвищеним ризиком з обліком індивідуальних психофізіологічних особливостей фахівців, стан їх здоров'я, а також потреба регіону в кадрах;
- активно сприяє формуванню особистісного й інтелектуального потенціалу фахівців, що відбираються;
- створює умови для найбільш повного розвитку творчих здібностей, познавательно, морально-естетичної й потребностно- мотиваційної сфери особистості;
- впроваджує досягнення сучасної психофізіології в практику роботи служби професійного психофізіологічного відбору.
Регіональні відділи професійного психофізіологічного відбору зобов'язано проводити тестування осіб з оперативним відправленням отриманих даних у Національний центр професійного психофізіологічного відбору для їхнього аналізу й ухвалення рішення про придатність фахівця до роботи в умовах підвищеної техногенної небезпеки з урахуванням показників професійної придатності й прогнозованої успішності освоєння професій, спеціальності, посилення мотивації до обраного профілю й адаптації до майбутньої професії.

Головна        О компанії        Контакти        Новини        Корисні посилання           Інформація користувачам

Жовті сторинки України : Послуги сертифікації продукції  

HotLog